ติดต่อเรา

รับหนังสือ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ : ๓๒/๒-๘ หมู่ที่ ๑๖ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐

โทรศัพท์ : ๐๒-๘๘๗-๖๘๐๑-๗ ต่อ ๑๐๕, ๑๑๒

โทรสาร : ๐๒-๘๘๗-๖๘๑๒

E-mail : publication@thethaibar.or.th